103800
103810
103820
103826
103832

Privacyverklaring

Kundalini Yoga Hoorn Kundalini Yoga Hoorn, gevestigd aan Draafsingel 38, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://kundaliniyogahoorn.nl Draafsingel 38 +31623643236 +31622802098

Ingrid Oosterhof en Afra Giling zijn beiden Functionaris Gegevensbescherming van Kundalini Yoga Hoorn Zij zijn te bereiken via info@afragiling.nl of info@ingridoosterhof.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kundalini Yoga Hoorn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Kundalini Yoga Hoorn verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid, is optioneel (op inschrijfformulier aangeven: indien van belang mbt lichamelijke of geestelijke gezondheid), zodat wij er in de les rekening mee kunnen houden en eventueel andere aanwijzingen kunnen geven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kundalini Yoga Hoorn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie mail
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kundalini Yoga Hoorn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de de volgende bewaartermijn:

  • Minimaal zolang deelnemer actief op les zit.
  • Na beëindiging deelname yogalessen bewaren wij: naam, telefoonnummer en email adres, totdat deelnemer zelf aangeeft gegevens te verwijderen (D.m.v. afmelden van nieuwsbrief). Dit om ex-deelnemers op de hoogte te houden van onze activiteiten: wij communiceren dmv nieuwsbrieven, of mailings en incidenteel telefonisch.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kundalini Yoga Hoorn verstrekt geen gegevens aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kundalini Yoga Hoorn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@afragiling.nl of info@ingridoosterhof.nl .
Kundalini Yoga Hoorn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kundalini Yoga Hoorn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons: info@afragiling.nl of info@ingridoosterhof.nl

Terug