103800
103810
103820
103826
103832

Website disclaimer

Disclaimer Kundalini Yoga Hoorn

Laatste update: 30 mei 2018

Door bezoek aan en gebruik van deze website https://yogaleshoorn.nl ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

Informatie en verwijzingen
Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelen wij uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door ons onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan niet instaan Kundalini Yoga Hoorn voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Kundalini Yoga Hoorn wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie die Kundalini Yoga Hoorn op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Kundalini Yoga Hoorn.

Wijzigingen
Alle informatie die o Kundalini Yoga Hoorn p of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging Kundalini Yoga Hoorn worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. raadt je aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Terug